නවතම ප්‍රවෘත්ති

ටෙන්ඩර් කැඳවීම/ දැන්වීම්

INVITATION FOR BIDS FOR PROVISION OF INSURANCE COVERAGE FOR THE SRI LANKAN MIGRANT WORKERS REGISTERING UNDER THE SRI LANKA BUREAU OF FOREIGN EMPLOYMENT (SLBFE)
ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා නිල ඇඳුම් / නිල ඇඳුම් රෙදි ප්‍රසම්පාදනය

අපගේ සේවාවන්

ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික ශ්‍රමිකයන්ගේ අවශ්‍යතා ආරක්ෂා කිරීම, ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ සංවර්ධනය කිරීමේ මෙහෙවරක් සමඟින්, ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයන්ගේ විදේශ රැකියා සඳහා පහසුකම් සැලසීමට සහ නියාමනය කිරීමට ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය පුළුල් පරාසයක සේවාවන් සපයන අතර විදේශ රැකියා අවස්ථා අපේක්ෂා කරන අයගේ සුබසාධනය සහ අයිතිවාසිකම් සහතික කරයි.

විගමණික ශ්‍රමිකයින් සඳහා සේවාවන්
විදේශ රැකියා සොයන්නන් සඳහා සේවා
බඳවාගැනිමේ නියෝජිත ආයතන සඳහා සේවාවන්

කාර්යාංශ බඳවා ගැනීමේ වැඩසටහන්

ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය ආචාරධාර්මික බඳවා ගැනීමේ පිළිවෙත් ප්‍රවර්ධනය කිරීම, අත්‍යාවශ්‍ය පුහුණුව ලබා දීම සහ රැකියාවේදී සහ ආපසු පැමිණීමේදී සහාය සහතික කිරීම සිදු කරයි. ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික ශ්‍රමිකයින් සඳහා විදේශ රැකියා වෙළෙඳපොළ තුළ නව මංපෙත් විවර කිරීමට උත්සාහ කරයි.

recruitment-img

ඊශ්‍රායලය

ඊශ්‍රායල් රාජ්‍යයට ශ්‍රී ලාංකික තාවකාලික සේවකයන් බඳවා ගැනීම

recruitment-img

ඊශ්‍රායලය

recruitment-img

ජපානය

TITP සහ SSWP යටතේ ජපානයට ශ්‍රී ලාංකිකයින් බඳවා ගැනීම

recruitment-img

කොරියාව

රජයේ මැදිහත්වීම යටතේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් දකුණු කොරියානු රැකියා අවස්ථා සඳහා පිටත්කිරීම

recruitment-img

කොරියාව

පුහුණු වැඩසටහන්

ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය අනාගත සංක්‍රමණික ශ්‍රමිකයින් සඳහා විස්තීර්ණ පූර්ව පිටත්වීමේ පුහුණු වැඩසටහන් පවත්වයි. මෙම වැඩසටහන් මගින් රැකියා තත්ත්වයන්, කම්කරු නීති, සංස්කෘතික වෙනස්කම් සහ විදේශයන්හි සේවය කිරීමේ අනෙකුත් අදාළ අංශ සමඟ කුසලතා වර්ධනය කිරීම පිළිබඳ වැදගත් තොරතුරු ඔවුන්ව සන්නද්ධ කරයි.

training-img

සාත්තු සේවක

training-img

ගෘහ පාලන සහකාර යුරෝපය සහ නැගෙනහිර ආසියාව සඳහා (කාන්තා)

training-img

Domestic House Keeping -Middle East

training-img

ගෘහස්ථ ගෘහපාලන සහකාර - විදේශීය පළපුරුද්ද සහිත පුහුණුලාභීන් සදහා වන පුහුණු පාඨමාලාව

training-img

ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව (කාන්තා/ පිරිමි)

training-img

ජපන් භාෂාව N5/N4 (පිරිමිරැගැහැණු)

training-img

ගෘහපාලන සහකාර (පිරිමි/කාන්තා) හැර අනෙකුත් රැකියා සඳහා වන පුහුණුව

නිවේදන

පාර්ශවකරුවන් අතර ඵලදායී සන්නිවේදනය, වැදගත් තොරතුරු බෙදා හැරීම, ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ ප්‍රතිපත්තිමය වෙනස්කම් පිළිබඳ යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති වේදිකාවකි.

11/30/2023

A great opportunities for you to fill your dream of working in Japan

කොරියාව

11/30/2023

විශේෂ කොරියානු භාෂා පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵල -2023

Test Result, Interview Date & Medical Date of Special EPS Topik 2023

other

11/30/2023

Registration Welding Training Centres, Testing Centres and Qualified Assessors

JAPAN

11/18/2023

Free Job Opportunities in Japan – Caregiver (female)

කොරියාව

11/10/2023

7 වන බඳවා ගැනීම (නිෂ්පාදනය 2 වන) 2023

JAPAN

11/18/2023

Free Job Opportunities in Japan – Construction (male)

නවතම ප්‍රවෘත්ති

image-news
02 Jul
“Jayagamu Sri Lanka” – Ba...
image-news
25 Jun
The Sri Lanka Bureau of Foreign Employment (S...
image-news
06 Jun
Schools in Badulla Receive Smart Boards from ...
image-news
05 Jun
Badulla District Media Forum Established...
image-news
06 Feb
Smart Board from SLBFE to the Schools in Anu...
image-news
08 Jan
The Sri Lanka Bureau of Foreign Employment (S...
image-news
01 Jan
2024 is the Year of Executive Labor Entrepren...
image-news
24 Nov
The opening ceremony of the program to provid...
image-news
Let’s win Sri Lanka – SMART to Kilinochchchchi
image-news
“Jayagamu Sri Lanka” Mobile Service Program in Matara
image-news
ජයගමු ශ්‍රි ලංකා ජංගම සේවාව - මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය
image-news
“Jayagamu Sri Lanka” Mobile Service Program in Ampara
image-news
The Sri Lanka Bureau of Foreign Employment (SLFBE) opens a Branch Office in Monaragala
image-news
“Jayagamu Sri Lanka” Mobile Service Program in Chilaw
image-news
“Jayagamu Sri Lanka” Mobile Service Program in Badull
image-news
“Jayagamu Sri Lanka” Mobile Service Program in Ratnapura
image-news
“Jayagamu Sri Lanka” Mobile Service Program in Matale
image-news
“Jayagamu Sri Lanka” Mobile Service Program in Kandy
image-news
“Jayagamu Sri Lanka” Mobile Service Program in Kegalle
image-news
ආරක්ෂිත සංක්‍රමණය සහ මිනිස් වෙළදාම
image-news
"ජයගමු ශ්‍රී ලංකා" ජනතා ජංගම සේවා වැඩසටහන - මොනරාගල
image-news
"ජයගමු ශ්‍රී ලංකා" ජනතා ජංගම සේවා වැඩසටහන - අනුරාධපුරය
image-news
ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය (SLFBE) නුවරඑළියේ ශාඛා කාර්යාලයක් විවෘත කරයි
image-news
2024 විදේස්ගත ශ්‍රමික ප්‍රජාවගේ ව්‍යවසායකත්ව වසරයි
image-news
ජාත්‍යන්තර සංක්‍රමික දිනය සමරමු
image-news
Garu Saru – Respect to the hard work
image-news
The Colombo Process Regional Policy Dialogue Forum on Migration
image-news
A mobile service program in Galle
image-news
New loan scheme to be introduced for migrant workers
image-news
Glocal Fair 2023 – Jaffna Program

ටෙන්ඩර් කැඳවීම/ දැන්වීම්

INVITATION FOR BIDS FOR PROVISION OF INSURANCE COVERAGE FOR THE SRI LANKAN MIGRANT WORKERS REGISTERING UNDER THE SRI LANKA BUREAU OF FOREIGN EMPLOYMENT (SLBFE)
ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා නිල ඇඳුම් / නිල ඇඳුම් රෙදි ප්‍රසම්පාදනය
ශ්‍රි ලාංකික විගමණික ශ්‍රමිකයින්ගේ ගමන් බලපත්‍රවලට ඇලවීම සදහා ආරක්ෂිත මුද්දර මුදුනය කර සැපයිම
සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම
SI