විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධනය

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයේ වර්ධනය සඳහා විදේශ රැකියා කර්මාන්තය සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කරනු ලබන අතර, විදේශ විනිමය ඉපැයීමට දායකවෙමින් විරැකියා අනුපාතය අඩු කරයි. විදේශ රැකියා නියුක්තිය හේතුවෙන් විදේශ ප්‍රේෂණ සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති අතර එය රටේ විදේශ සංචිත වර්ධනයට දායක වන අතර ආර්ථික වර්ධනය ද උත්තේජනය කරයි. කාර්යාංශය විදේශ රැකියා නියෝජිතායතන සඳහා ප්‍රමිතින් සහ මාර්ගෝපදේශ සකසයි. විනිවිදභාවය,සාධාරණත්වය සහ ජාත්‍යන්තර කම්කරු නීතිවලට අනුකූල වීම සහතික කරයි. කාර්යාංශය විසින් විදේශ රැකියා නියෝජිතායතනවල අක්‍රමිකතා මැඩලීමට සහ සංක්‍රමණික සේවකයන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමට නිතිපතා පරීක්ෂණ සහ විගණන කටයුතු සිදු කරයි. ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයින් පිළිබඳ ධනාත්මක ප්‍රතිරූපයක් ගොඩනැගීමට කාර්යාංශය දායක වන අතර ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳපොළ තුළ ඔවුන්ගේ සේවා නියුක්තිය ඉහළ නැංවීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.

ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධනය සඳහා කාර්යාංශය දේශීය හා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් විවිධ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන අතර, දේශීය ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන් රැකියා සඳහා වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශ සපයනු ලැබේ. විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධනය සඳහා ජංගම සේවා, රැකියා ප්‍රදර්ශන සහ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් ආදිය ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ ප්‍රාදේශීය මධ්‍යස්ථාන, රාජ්‍ය සහ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන සහ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලවල කම්කරු අංශවල සම්බන්ධීකරණයෙන් පවත්වනු ලැබේ.

 

මාර්ගගත රැකියා බැංකුව කාර්යාංශයෙහි මාර්ගගත රැකියා බැංකුව රැකියා අපේක්ෂකයින්ට විදේශ රැකියා අවස්ථා සොයා ගැනීමට පහසුකම් සපයයි. බලපත්‍රලාභී විදේශ රැකියා නියෝජිතායතනවලට සුදුසුකම් සහිත ව්දේශ රැකියා අපේක්ෂිතයින් රැකියා පුරප්පාඩු සඳහා තෝරා ගැනීමට පහසුකම් සලසා ඇත.

 

කාර්යාංශය විදේශ රැකියා කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධනයේ ඉදිරි ගමනේදී පුළුල් ප්‍රේක්ෂක පිරිසක් වෙත ළඟාවීම උදෙසා මුද්‍රිත, රූපවාහිනී, ගුවන්විදුලි සහ ඩිජිටල් වේදිකා වැනි විවිධ මාධ්‍ය නාලිකා හරහා ප්‍රචාරණ කටයුතු සිදු කරනු ලැබේ. මාධ්‍ය ආයතන, රාජ්‍ය ආයතන,විදේශ දූත මණ්ඩල සහ වෙනත් අදාළ සංවිධාන සමඟ ධනාත්මක සබඳතා පවත්වාගෙන යන අතර, විශ්වසනීයත්වය ගොඩනැගීම සඳහා මාධ්‍ය නිවේදන,සම්මුඛ සාකච්ඡා සහ මහජන දැනුවත් කිරීමේ තොරතුරු බෙදාහරිනු ලැබේ.

SI