இஸ்ரேல்

இஸ்ரேல்

Agricultural  Employment Program – Israel

For Sri Lankans  who wish to go abroad as Agricultural Worker, the provision of agricultural opportunities in the State of Israel is done in accordance with the Memorandum of Understanding signed between the Government of Israel (Population and Immigration Authority – PIBA) and the Government of Sri Lanka (Sri Lanka Bureau of Foreign Employment – SLBFE) dated on 05.11.2023 is functioning under the programme for Sri Lankans  wish to migrate to Israel as agricultural  Employment is functioning under this MOU signed between Israel.

 

இஸ்ரேல்

Caregiver Employment Program – Israel

For Sri Lankan women who wish to go abroad as Caregiver, the provision of home caregiver opportunities in the State of Israel is done in accordance with the Memorandum of Understanding signed between the Government of Israel (Population and Immigration Authority – PIBA) and the Government of Sri Lanka (Sri Lanka Bureau of Foreign Employment – SLBFE) dated on 24.02.2020 is functioning under the programme for Sri Lankan women wish to migrate to Israel as Home-based Caregiver Employment is functioning under this MOU signed between Israel .

 

 

Under this program, 90% female workers and 10% male workers will be recruited by the Israel government for caregiver job. But for now, the Israel government has temporarily suspended the recruitment of male workers for caregiver jobs.

மாதாந்த குறைந்தபட்ச சம்பளம் - NIS 5571.75

 

இஸ்ரேலில் பராமரிப்பாளராக விண்ணப்பிப்பதற்கு முன் பின்வரும் தகுதிகள் மற்றும் ஆவணங்கள் உங்களிடம் இருக்க வேண்டும்.

 • கடவுச்சீட்டு - விண்ணப்பதாரரும் மனைவியும் செல்லுபடியாகும் கடவுச்சீட்டை வைத்திருக்க வேண்டும். (விண்ணப்பதாரரின் கடவுச்சீட்டு 03 வருட காலத்திற்கு செல்லுபடியாகும்).
 • கீழே குறிப்பிட்டுள்ள படி ஒரு பாடநெறி மற்றும் தேசிய தொழில் தகுதி அல்லது நர்சிங் தொழில்முறை தகுதி மற்றும் அனுபவம் ஆகியவற்றை முடித்திருக்க வேண்டும்.
 • இலங்கை வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்புப் பணியகத்தின் பராமரிப்பு வழங்கல் பயிற்சி நெறியை நிறைவு செய்து Nஏஞ மட்டம் 03 சான்றிதழைப் பெற்றுள்ளார்.

ழச

 • நாரஹேன்பிட்டி தேசிய தொழிற்பயிற்சி நிறுவனத்தில் ஆறுமாத பராமரிப்பு வழங்கல் பயிற்சி நெறியை நிறைவு செய்து NVQ மட்டம் 04 சான்றிதழைப் பெற்றுள்ளார்.

ழச

 • வெள்ளவத்தை தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் ஆறுமாத பராமரிப்பு வழங்கல் பயிற்சி நெறியை நிறைவு செய்து NVQ மட்டம் 04 சான்றிதழைப் பெற்றுள்ளார்.

ழச

 • ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பொது வைத்தியசாலையில் 45 நாட்கள் பராமரிப்பு வழங்கல் பயிற்சி நெறியை நிறைவு செய்து NVQ மட்டம் 03 சான்றிதழைப் பெற்றுள்ளார்.

ழச

 • NVQ மட்டம் 03 அல்லது NVQ மட்டம் 04 தேசிய பயிற்சி மற்றும் தொழில்துறை பயிற்சி ஆணையத்தால் (NAITA) வழங்கப்பட்ட முன் அறிவு சோதனையின் (RPL) அடிப்படையில் பராமரிப்பு வழங்கும் துறையில்

ழச

ஒருவர் நர்சிங் தொழிலில் இருந்தால், நர்சிங் தொழிலில் 11 மாதங்களுக்கு குறையாத தொழில்முறை அனுபவம் உள்ள சேவை சான்றிதழ் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனத்தில் இருந்து நர்சிங் பயிற்சி சான்றிதழுடன் (செவிலியர் தொழில் தொடர்பான சேவை சான்றிதழ் வெளியுறவு அமைச்சகத்தால் சான்றளிக்கப்பட வேண்டும்)

 • அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனத்தில் இருந்து பெறப்பட்ட ஆங்கில மொழி பயிற்சி சான்றிதழ் (பாடகாலம் 60 மணிநேரத்திற்கு மேல் இருக்க வேண்டும்)
 • பிறப்புச் சான்றிதழ் – (விண்ணப்பதாரரின் குழந்தைகள் இருந்தால்)
 • கிராம சேவையாளர் சான்றிதழ்
 • திருமண சான்றிதழ்
 • விவாகரத்து செய்யப்பட்டிருந்தால்இ தொடர்புடைய சான்றிதழ் மற்றும் திருமணச் சான்றிதழ்
 • மனைவி இறந்துவிட்டால், திருமணச் சான்றிதழ் மற்றும் இறப்புச் சான்றிதழ்
 • தாய், தந்தை அல்லது உடன்பிறந்தவர்கள் இறந்துவிட்டால் இறப்பு சான்றிதழ்.

குறிப்பு:- தாய் அல்லது தந்தை பிரிந்து சென்றிருந்தால், அது பற்றிய கடிதம் கிராம சேவகர் மற்றும் பிரதேச செயலாளரால் சான்றளிக்கப்பட வேண்டும்.

 • பொலிஸ் அறிக்கை - நீங்கள் இந்த நாட்டில் 06 மாதங்களுக்கு மேல் வெளிநாட்டில் இருந்திருந்தால், அது சம்பந்தப்பட்ட நாட்டிலிருந்து பெறப்பட வேண்டும், குற்றச்சாட்டுகள் இல்லாத சுத்தமான பொலிஸ் அறிக்கையாக இருக்க வேண்டும், சட்டவிரோதமாக வெளிநாட்டில் தங்கியிருந்த நபராக இருக்கக்கூடாது. ஒப்பந்த காலத்துக்கு அப்பால், காவல்துறை அதிகாரியாகவும், ஆயுதப்படை உறுப்பினராகவும் பணியாற்றியவராகவும், சட்டவிரோதமாக சேவையில் இருந்து வெளியேறாதவராகவும் இருக்கக் கூடாது. (இந்த நாட்டின் பொலிஸ் அறிக்கை வெளியிடப்பட்ட நாளிலிருந்து 06 மாதங்களுக்கு செல்லுபடியாகும்)
 • பாடசாலை விடுப்புச் சான்றிதழ் (பாடசாலைப் படிப்பை 10 ஆண்டுகள் முடித்திருக்க வேண்டும், பாடசாலையை விட்டு வெளியேறுதல் சான்றிதழை வலயக் கல்வி அலுவலகத்திலிருந்து சான்றளிக்க வேண்டும்.)
 • கல்விச் சான்றிதழ்கள் (க.பொ.த சா/த மற்றும் க.பொ.த உயர்தரத்திற்குத் தோற்றியிருந்தால் மட்டும்)
 • விண்ணப்பதாரர், தாய்/தந்தை, மனைவி, 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட குழந்தைகள் மற்றும் உடன்பிறந்தவர்களின் தேசிய அடையாள அட்டைகளின் நகல்கள். இந்த நபர்கள் வெளிநாட்டில் இருந்தால், அவர்கள் செல்லுபடியாகும் கடவுச்சீட்டு மற்றும் விசாவின் நகலை வைத்திருக்க வேண்டும்.
 • உறுதிமொழிப் பத்திரம் (விண்ணப்பதாரர் சமர்ப்பித்த அனைத்து ஆவணங்கள் மற்றும் சான்றிதழ்களின் விவரங்கள் உறுதிமொழிப் பத்திரத்தில் சேர்க்கப்பட வேண்டும்.)
 • எண்கள் 04 முதல் 09 மற்றும் எண்கள் 12 மற்றும் 14 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அனைத்து ஆவணங்களும் ஒரு வருட காலத்திற்குள் பெறப்பட வேண்டும்.
 • சிங்களத்தில் மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆவணங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழிபெயர்ப்பாளரால் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கப்பட வேண்டும், மேலும் எண் 13 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆவணங்களைத் தவிர மற்ற அனைத்து ஆவணங்களும் வெளியுறவு அமைச்சகத்தால் சான்றளிக்கப்பட வேண்டும்.

 

 • கடவுச்சீட்டு - விண்ணப்பதாரர் மற்றும் மனைவியின் (காலம் 03 ஆண்டுகள் வரை செல்லுபடியாகும்.)
 • இலங்கை வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்புப் பணியகத்திடம் இருந்து பராமரிப்பு அளிக்கும் பயிற்சி வகுப்பு சான்றிதழ் மற்றும் NVQ மட்டம் 03 சான்றிதழைப் பெற்றிருப்பது அல்லது
 • நாரஹேன்பிட்டி தேசிய தொழிற்பயிற்சி நிறுவனத்தில் ஆறுமாத பராமரிப்பு பயிற்சி நெறியை நிறைவு செய்து NVQ மட்டம் 04 சான்றிதழை பெற்று அல்லது
 • வெள்ளவத்தை தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் ஆறுமாத பராமரிப்பு பயிற்சி நெறியை நிறைவுசெய்து NVQ மட்டம் 04 சான்றிதழைப் பெற்றமை அல்லது
 • ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பொது மருத்துவமனையில் 45 நாள் பராமரிப்பு அளிக்கும் பயிற்சி வகுப்பை முடித்த பின்னர் NVQ மட்டம் 03 சான்றிதழ் அல்லது
 • NVQ மட்டம் 03 அல்லது NVQ மட்டம் 4 சான்றிதழ் தேசிய பயிற்சி மற்றும் தொழில்துறை பயிற்சி ஆணையத்தின் (NAITA) கவனிப்பு வழங்கும் முன் அறிவுத் தேர்வு (RPL) அல்லது
 • நர்சிங் தொழிலில் உள்ள ஒருவர், அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனத்தில் இருந்து செவிலியர் பயிற்சி சான்றிதழ் மற்றும் நர்சிங் தொழிலில் 11 மாதங்களுக்கு குறையாத தொழில்முறை அனுபவம் கொண்ட சேவை சான்றிதழ் (செவிலியர் தொழில் தொடர்பான சேவை சான்றிதழ் அமைச்சகத்தால் சான்றளிக்கப்பட வேண்டும். வெளியுறவுத்துறை)
 • அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனத்தில் இருந்து பெறப்பட்ட ஆங்கில மொழி பயிற்சி சான்றிதழ் (பாடகாலம் 60 மணிநேரத்திற்கு மேல் இருக்க வேண்டும்.)
 • பிறப்புச் சான்றிதழ் - விண்ணப்பதாரர்கள், குழந்தைகள் இருந்தால்
 • கிராம சேவையாளர் சான்றிதழ்
 • திருமண சான்றிதழ்
 • விவாகரத்து செய்திருந்தால் அதற்குரிய சான்றிதழ் மற்றும் திருமணச் சான்றிதழ்
 • மனைவி இறந்துவிட்டால் திருமணச் சான்றிதழ் மற்றும் இறப்புச் சான்றிதழ்
 • தாய், தந்தை அல்லது உடன்பிறந்தவர்கள் இறந்துவிட்டால், இறப்புச் சான்றிதழையும், தாய்/தந்தை பிரிந்திருந்தால், அதைக் குறிப்பிடும் கடிதத்தையும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். கடிதம் கிராம சேவகர் அதிகாரியால் சான்றளிக்கப்பட வேண்டும் மற்றும் பிரதேச செயலாளரால் எதிர் கையொப்பமிடப்பட வேண்டும்.)
 • பொலிஸ் அறிக்கை - இந்த நாட்டிலும் (இஸ்ரேல் தூதரகத்தை தொடர்புகொண்டு) 06 மாதங்களுக்கும் மேலாக வெளிநாட்டிலும் இருந்தால், சம்பந்தப்பட்ட நாட்டிலிருந்து பெறப்பட்டிருக்க வேண்டும், சுத்தமான போலீஸ் பதிவுகள் இலவசமாக இருக்க வேண்டும், சட்டவிரோதமாக தங்கியிருக்கும் நபராக இருக்கக்கூடாது. ஒப்பந்த காலத்திற்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு வெளிநாட்டு நாடு, மற்றும் ஒரு போலீஸ் அதிகாரி மற்றும் ஆயுதப்படையின் உறுப்பினராக இருந்தால், சட்டவிரோதமான முறையில் பணியாற்றிய மற்றும் சேவையில் இல்லாத ஒரு நபராக இருக்கக்கூடாது.
 • பள்ளியிலிருந்து வெளியேறும் சான்றிதழ் (10 ஆண்டுகள் பள்ளிப்படிப்பை முடித்திருக்க வேண்டும். இந்தச் சான்றிதழ் வலயக் கல்வி அலுவலகத்திலிருந்து சான்றளிக்கப்பட வேண்டும்)
 • கல்விச் சான்றிதழ்கள் (க.பொ.த சா/த மற்றும் க.பொ.த உ/தத் தேர்வில் கலந்து கொண்டால் மட்டும்)
 • விண்ணப்பதாரர், தாய்/தந்தை, மனைவி, 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட குழந்தைகள் மற்றும் உடன்பிறந்தவர்களின் தேசிய அடையாள அட்டைகளின் நகல்கள். இந்த நபர்கள் வெளிநாட்டில் இருந்தால், அவர்கள் செல்லுபடியாகும் கடவுச்சீட்டு மற்றும் விசாவின் நகலை வைத்திருக்க வேண்டும்.
 • உறுதி மொழிப்பத்திரம் (விண்ணப்பதாரர் சமர்ப்பித்த அனைத்து ஆவணங்கள் மற்றும் சான்றிதழ்களின் விவரங்கள் உறுதிமொழிப் பத்திரத்தில் சேர்க்கப்பட வேண்டும்.)
 • பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விசா விண்ணப்பம்
 • 5.5 cm x 5.5 cm அளவுள்ள 02 புகைப்படங்கள்
 • இலங்கை வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகம் வழங்கிய தகவல் கடிதம்

 

எண் 7 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 'நர்சிங் நிபுணத்துவ சேவைகளின் சான்றிதழ்' மற்றும் 9 முதல் 19 வரையிலான ஆவணங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழிபெயர்ப்பாளரால் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கப்பட வேண்டும், மேலும் எண் 18 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆவணங்களைத் தவிர மற்ற அனைத்து ஆவணங்களும் வெளியுறவு அமைச்சகத்தால் சான்றளிக்கப்பட வேண்டும்.

 

விசாவைப் பெற்ற பிறகு, விண்ணப்பதாரர் பணியகப் பதிவுக் கட்டணம் உட்பட பின்வரும் கட்டணங்களைச் செலுத்த வேண்டும்.

 • இலங்கை வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்புப் பணியகப் பதிவுக் கட்டணம் - ரூ 21467.00 (வரிகள் உட்பட)
 • சேவை வழங்கல் கட்டணம் -அமெரிக்க $1735

(இந்த கட்டணங்கள் இஸ்ரேலில் உள்ள சேவை வழங்குனருக்கு செலுத்தப்படும்)

இலங்கையில் இருந்து புறப்படுவதற்கு 03 நாட்களுக்கு முன் -அமெரிக்க $1137

(அன்று நிலவும் மாற்று விகிதத்தின்படி பணியக வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும்)

இஸ்ரேலுக்குச் சென்ற 26 மாதங்களுக்குப் பிறகு - ருளு $299

38 மாதங்களில் இஸ்ரேலுக்குச் செல்லுங்கள் - ருளு $299

 

 • இலங்கை வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகம் செயலாக்க கட்டணம் -அமெரிக்க $428.45

(அன்று நிலவும் மாற்று விகிதத்தின்படி பணியக வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும்)

 

 

 • விசா வழங்கப்பட்ட கடவுச்சீட்டு மற்றும் அதன் நகல்
 • வேலைவாய்ப்பு ஒப்பந்தத்தின் நகல்
 • விசாவின் நகல்
 • பெண்ணாக இருந்தால், குடும்பப் பின்னணி அறிக்கை

 

 

 • இலங்கை வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகம் பதிவு செய்த கடவுச்சீட்டு
 • வேலை ஒப்பந்தத்தின் நகல்
 • கோவிட்-19 தடுப்பூசிக்கான சான்றிதழ்
 • குடியேற்றத்திற்கு முந்தைய பயிற்சி சான்றிதழ் (07 நாட்கள்)
 • மருத்துவக் காப்பீட்டிற்கான சுகாதார அறிக்கை
 • கடவுச்சீட்டு அனுப்புதல் குடிவரவுத் துறையிலிருந்து பெறப்பட்ட ஆவணத்தை அகற்றுதல்
 • PCR சோதனை அறிக்கை

 

இஸ்ரேலில் பராமரிப்பாளர் வேலைக்கு ஆட்சேர்ப்பு

சமீபத்திய அறிவிப்பு

country_announcement_image

இஸ்ரேலிய நிர்மாணத் தொழிலில் உள்ள இலங்கைத் தொழிலாளர்களின் திறன்களை மதிப்பிடுவதற்கு தகுதியான பொது மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களின் பதிவு

country_announcement_image

அங்கீகாரம் பெற்ற வேளாண் பயிற்சி நிறுவனங்களின் பதிவு

country_announcement_image

இஸ்ரேலுக்கு வீட்டு அடிப்படையிலான பராமரிப்பாளர்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு பணியக சேவைக் கட்டணங்களைத் திருத்துதல்

country_announcement_image

இஸ்ரேலில் விவசாய வேலைகளுக்கான கட்டணம்

TA