நலன்புரி வசதிகள்

புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கான காப்பீடு

வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பைத் தொடங்கும் போதுஇ உங்கள் உள்ளூர் நாட்டிலோ அல்லது சேருமிடத்திலோ பொருத்தமான காப்பீட்டுத் திட்டத்தை ஆராய்ந்து பாதுகாப்பது அவசியம். காப்பீட்டுத் கவரேஜ் உங்கள் நல்வாழ்வைப் பாதுகாக்கிறது மற்றும் எதிர்பாராத சூழ்நிலைகளில் இருந்து உங்களைப் பாதுகாக்கிறது. ஒரு விரிவான காப்பீட்டுத் கவரேஜ் உங்களுக்கு மன அமைதியை அளிக்கிறதுஇ சாத்தியமான நிதிச் சுமைகளிலிருந்து பாதுகாக்கிறதுஇ மேலும் அவசர காலங்களில் தேவையான மருத்துவ சிகிச்சைக்கான அணுகலை உறுதி செய்கிறது.

உள்ளூர் காப்பீட்டுத் திட்டம்

இலங்கை வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்புப் பணியகத்தில் பதிவு செய்யும் ஒவ்வொரு இலங்கை ஊழியர்களும் உள்ளூர் காப்புறுதித் திட்டத்தில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளனர். வெளிநாட்டுக் காப்பீட்டுத் திட்டம்.

வெளிநாட்டுக் காப்பீட்டுத் திட்டம்

மத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்தில் பணிபுரியும் இலங்கை புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்கான முதலாளி செலுத்தும் ஆயுள் காப்புறுதி திட்டம்.

மத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்தில் உள்நாட்டுத் துறையில் பணிபுரியும் இலங்கைப் பெண்களின் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்கான இலங்கை அரசாங்கத்தின் கொள்கையின் அடிப்படையில் இந்த காப்புறுதித் திட்டம் இலங்கை வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்புப் பணியகத்தால் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பணியகத்தின் பதிவுடன் ஆண்டுதோறும் மத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்தில் வேலைக்காக வெளியேறும் உள்நாட்டுத் துறையில் பெண் ஊழியர்களுக்கு விரிவான காப்பீட்டுத் தொகையை வழங்குவதை இந்த காப்பீட்டுத் திட்டம் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. ரு.யூ.நு.இ கத்தார்இ ஓமன்இ ஜோர்டான்இ சவூதி அரேபியாஇ குவைத் மற்றும் பஹ்ரைன் ஆகிய நாடுகளில் பணிபுரியும் பெண் வீட்டுப் பணியாளர்கள் இந்தக் கட்டாயக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் பாதுகாக்கப்படுகிறார்கள்.

தற்போது இயங்கும் நிறுவனங்கள்:

 • சலாமா இன்சூரன்ஸ் நிறுவனம்
 • நேஷனல் லைப் ரூ ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி (SAOG)
 • யூனியன் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனம்
 • KFH தக்கா/புல் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனம்
பலன்களின் அட்டவணை - உள்ளூர் காப்பீடு
No நிகழ்வு நன்மைகள்
01 ஒப்பந்த காலத்தில் வெளிநாட்டில் பணிபுரியும் போது ஏதேனும் காரணத்தால் ஏற்படும் மரணம் ரூ.600,000/-
02 ஒப்பந்த காலத்தில் வெளிநாட்டில் பணிபுரியும் போது ஏற்பட்ட நோய் அல்லது விபத்து காரணமாக இலங்கைக்கு வந்து 03 மாதங்களுக்குள் ஏற்படும் மரணம். ரூ. 250,000/-
03 வெளிநாட்டில் பணிபுரியும் போது ஒப்பந்த காலத்தில் ஏற்பட்ட விபத்து காரணமாக நிரந்தர முழு ஊனம் .
3.1 இயலாமையின் அளவைப் பொறுத்து இழப்பீடு(தயவுசெய்து இணைப்பு 02 அட்டவணையைப் பார்க்கவும்) அதிகபட்ச ரூ.400,000/-
3.2 புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளி திரும்பி வருவதற்கான டிக்கெட்டுக்கான செலவு. (அட்டவணை 3 விமான டிக்கெட் கட்டண ரசீது மட்டுமே பொருந்தும்) வழங்கப்பட்ட அட்டவணையின்படி வரிகள் உட்பட எகானமி வகுப்பு திரும்பும் விமான டிக்கெட்டின் விலை. இருப்பினும் ஆலோசகர் மருத்துவர் ஸ்ட்ரெச்சர் அல்லது வணிக வகுப்பு டிக்கெட்டை பரிந்துரைத்தால்
3.3 இலங்கை திரும்பிய பிறகு ஏற்படும் மருத்துவ செலவுகள் (மருத்துவக் காப்பீட்டின் கீழ் மொத்த வரம்பு ரூ.50,000/- வரை மட்டுமே ஒப்பந்த காலத்திற்கான புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளிக்கு) 3.3.1 இலங்கைக்குத் திரும்பிய பின்னர் ஏற்படும் தனியார் வைத்தியசாலைக்கான மருத்துவச் செலவுகள் ரூ.50,000/- இலங்கைக்கு வந்த நாளிலிருந்து 06 மாதங்களுக்குள் ஆவணங்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். (இந்தச் செலவுகள் வந்த நாளிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள் செய்யப்பட வேண்டும்)
3.3.2 அரசு மருத்துவமனை கொடுப்பனவு அரசு மருத்துவமனை உதவித்தொகை நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.700/-. (அதிகபட்சம் 30 நாட்கள் மட்டுமே)
3.3.3 வாங்கிய மருந்துகளுக்கு ஏற்படும் செலவுகள் ரூ சோதனைகள்இ ஸ்கேன்இ எக்ஸ்-கதிர்கள் அரசாங்கத்தின் பணம் செலுத்தாத வார்டில் உள்நோயாளி மருத்துவமனை மேற்கொள்ளப்பட்டது (வழங்கப்படும் பில்களுக்கு உட்பட்டது) ரூ.29,000/-
3.3.4 வெளிநோயாளிச் செலவுகள் - மருந்துகள்இ பரிசோதனைகள்இ ஸ்கேன் மற்றும் எக்ஸ்ரேக்களுக்கான ழுPனு பில்களுக்கு ஏற்படும் செலவுகள் அதிகபட்சம் ரூ.50,000/- வரை மட்டுமே. (இந்தச் செலவுகள் இலங்கைக்கு வந்த நாளிலிருந்து 14 நாட்களுக்குள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் மற்றும் செலவுகள் செய்யப்பட்ட நாளிலிருந்து 06 மாதங்களுக்கு முன்னர் பில்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்)
04 ஒப்பந்த காலத்தில் வெளிநாட்டில் பணிபுரியும் போது நிரந்தர பகுதி ஊனம் ஏற்பட்டது .
4.1 இயலாமையின் அளவைப் பொறுத்து இழப்பீடு (தயவுசெய்து இணைப்பு 02 அட்டவணையைப் பார்க்கவும்) அதிகபட்ச ரூ.125,000/-
4.2 புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளி திரும்பி வருவதற்கான பயணச்சீட்டைப் பொறுத்த வரையில் ஏற்படும் செலவு. (அட்டவணை 3 விமான டிக்கெட் கட்டண ரசீது மட்டுமே பொருந்தும்) எகானமி வகுப்பு திரும்பும் விமான டிக்கெட்டின் விலையும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது வழங்கப்பட்ட அட்டவணையின்படி வரி. இருப்பினும்இ ஆலோசகர் மருத்துவர் ஸ்ட்ரெச்சர் அல்லது வணிக வகுப்பு டிக்கெட்டைப் பரிந்துரைத்தால்இ அதைக் காப்பிட வேண்டும்.
4.3 இலங்கை திரும்பிய பிறகு ஏற்படும் மருத்துவ செலவுகள் (மருத்துவக் காப்பீட்டின் கீழ் மொத்த வரம்பு ரூ. 50,000/- ஒப்பந்த காலத்திற்கான புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளிக்கு) 4.3.1 இலங்கைக்கு திரும்பிய பின்னர் ஏற்படும் தனியார் வைத்தியசாலைக்கான மருத்துவ செலவுகள் ரூ.50,000/- இலங்கைக்கு வந்த நாளிலிருந்து 06 மாதங்களுக்குள் ஆவணங்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். (இந்தச் செலவுகள் வந்த நாளிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள் செய்யப்பட வேண்டும்)
4.3.2 அரசு மருத்துவமனை கொடுப்பனவு அரசு மருத்துவமனை உதவித்தொகை நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.700/-. (அதிகபட்சம் 30 நாட்கள் மட்டுமே) 4.3.3 வாங்கிய மருந்துகளுக்கு ஏற்படும் செலவுகள் ரூ சோதனைகள்இ ஸ்கேன்இ எக்ஸ்-கதிர்கள் ஒரு போது மேற்கொள்ளப்பட்டது அரசாங்கத்தின் பணம் செலுத்தாத வார்டில் உள்நோயாளி மருத்துவமனை (வழங்கப்படும் பில்களுக்கு உட்பட்டது) ரூ.29,000/-
4.3.4 வெளிநோயாளிச் செலவுகள் - மருந்துகள்இ பரிசோதனைகள்இ ஸ்கேன் மற்றும் எக்ஸ்ரேக்களுக்கான ழுPனு பில்களுக்கு ஏற்படும் செலவுகள் அதிகபட்சம் ரூ.50,000/- (இந்தச் செலவுகள் ஸ்ரீக்கு வந்த நாளிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள் செய்யப்பட வேண்டும். செலவுகள் செய்யப்பட்ட நாளிலிருந்து 06 மாதங்களுக்கு முன்னர் இலங்கை மற்றும் பில்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்)
05 ஒப்பந்த காலத்தில் வெளிநாட்டில் பணிபுரியும் போது ஏற்படும் விபத்துகளால் தற்காலிக ஊனம் (இயலாமை 50மூ அல்லது அதற்கு மேல் இருக்க வேண்டும் மற்றும் சிறப்பு ஆலோசகர் மருத்துவரால் உறுதிப்படுத்தப்பட வேண்டும்) (தற்காலிக இயலாமையின் விளைவாகஇ இந்த ஊழியர் தனது பணியைத் தொடர முடியாத நிலையில் இருந்தால் மற்றும் அதன் விளைவாக ஆலோசகர் மருத்துவர்களின் பரிந்துரையுடன் மட்டுமே இலங்கைக்குத் திரும்ப வேண்டும்)
5.1 இயலாமையின் அளவைப் பொறுத்து இழப்பீடு (தயவுசெய்து இணைப்பு 04 அட்டவணையைப் பார்க்கவும்) அதிகபட்ச ரூ.50,000/- அதிகபட்ச ரூ.50,000/-
5.2 புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளி திரும்பி வருவதற்கான டிக்கெட்டுக்கான செலவு. (அட்டவணை 3 விமான டிக்கெட் கட்டண ரசீது மட்டுமே பொருந்தும்) எகானமி வகுப்பு திரும்பும் விமான டிக்கெட்டின் விலையும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது வழங்கப்பட்ட அட்டவணையின்படி வரி. இருப்பினும்இ ஆலோசகர் மருத்துவர் ஸ்ட்ரெச்சர் அல்லது வணிக வகுப்பு டிக்கெட்டைப் பரிந்துரைத்தால், அதைக் காப்பிட வேண்டும். எகானமி வகுப்பு திரும்பும் விமான டிக்கெட்டின் விலையும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது வழங்கப்பட்ட அட்டவணையின்படி வரி. இருப்பினும்இ ஆலோசகர் மருத்துவர் ஸ்ட்ரெச்சர் அல்லது வணிக வகுப்பு டிக்கெட்டைப் பரிந்துரைத்தால், அதைக் காப்பிட வேண்டும்.
5.3 இலங்கை திரும்பிய பிறகு ஏற்படும் மருத்துவ செலவுகள் (ஒப்பந்த காலத்திற்கான மருத்துவ காப்பீட்டின் கீழ் ஒரு புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளிக்கு ரூ.50,000/- வரை வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது) 5.3.1 இலங்கைக்குத் திரும்பிய பின்னர் ஏற்படும் தனியார் வைத்தியசாலைக்கான மருத்துவச் செலவுகள் ரூ.50இ000ஃ- இலங்கைக்கு வந்த நாளிலிருந்து 06 மாதங்களுக்குள் ஆவணங்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். (இந்தச் செலவுகள் வந்த நாளிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள் செய்யப்பட வேண்டும்)
5.3.2 அரசு மருத்துவமனை கொடுப்பனவு அரசு மருத்துவமனை கொடுப்பனவு ரூ.700/- ஒரு நாளைக்கு. (அதிகபட்சம் 30 நாட்கள் மட்டும்)
5.3.3 வாங்கிய மருந்துகளுக்கு ஏற்படும் செலவுகள் ரூ சோதனைஇ ஸ்கேன்இ எக்ஸ்-கதிர்கள் ஒரு இருக்கும் போது மேற்கொள்ளப்பட்டது அரசாங்கத்தின் பணம் செலுத்தாத வார்டில் உள்நோயாளி மருத்துவமனை (வழங்கப்படும் பில்களுக்கு உட்பட்டது) ரூ.29,000/-
5.3.4 வெளிநோயாளிச் செலவுகள் - மருந்துகள்இ பரிசோதனைகள்இ ஸ்கேன் மற்றும் எக்ஸ்ரேக்களுக்கான ழுPனு பில்களுக்கு ஏற்படும் செலவுகள் அதிகபட்சம் ரூ.50,000/- வரை மட்டுமே. (இந்தச் செலவுகள் இலங்கைக்கு வந்த நாளிலிருந்து 07 நாட்களுக்குள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் மற்றும் செலவுகள் செய்யப்பட்ட நாளிலிருந்து 03 மாதங்களுக்கு முன்னர் பில்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்)
06 ஒப்பந்தக் காலத்தின் 06 மாதங்களுக்குள் துன்புறுத்தல், ஒப்பந்தக் காலத்தில் வெளிநாட்டில் பணிபுரியும் போது கடுமையான நோய், விபத்து, காயம் அல்லது நோய் காரணமாக நாடு திரும்புதல். உடல்ரீதியான துன்புறுத்தல்கள் தேவைப்பட்டால், ளுடுஐஊ இன் மருத்துவப் பயிற்சியாளரால் மதிப்பிடப்பட வேண்டும், முக்கியமான துன்புறுத்தல்கள் தொடர்பாக வெளிநாடுகளில் உள்ள இலங்கைத் தூதரகத்திற்கு முறைப்பாடு செய்ய வேண்டும்.
6.1 புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளி திரும்பி வருவதற்கான டிக்கெட்டுக்கான செலவு. (அட்டவணை 3 விமான டிக்கெட் கட்டண ரசீது மட்டுமே பொருந்தும்) எகானமி வகுப்பு திரும்பும் விமான டிக்கெட்டின் விலையும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது வழங்கப்பட்ட அட்டவணையின்படி வரிகள். இருப்பினும்இ ஆலோசகர் மருத்துவர் ஸ்ட்ரெச்சர் அல்லது வணிக வகுப்பு டிக்கெட்டைப் பரிந்துரைத்தால்இ அதைக் காப்பிட வேண்டும்.
6.2 இலங்கை திரும்பிய பிறகு ஏற்படும் மருத்துவ செலவுகள் (மருத்துவக் காப்பீட்டின் கீழ் மொத்த வரம்பு ரூ.50,000/- வரை மட்டுமே ஒப்பந்த காலத்திற்கான புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளிக்கு) 6.2.1 இலங்கைக்குத் திரும்பிய பின்னர் ஏற்படும் தனியார் வைத்தியசாலைக்கான மருத்துவச் செலவுகள் ரூ. 50,000/- இலங்கைக்கு வந்த நாளிலிருந்து 06 மாதங்களுக்குள் ஆவணங்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும் (இந்தச் செலவுகள் வந்த நாளிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்)
6.2.2 அரசு மருத்துவமனை கொடுப்பனவு அரசு மருத்துவமனை உதவித்தொகை நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.700/-. (அதிகபட்சம் 30 நாட்கள் மட்டுமே)
6.2.3 வாங்கிய மருந்துகளுக்கு ஏற்படும் செலவுகள் ரூ சோதனைகள், ஸ்கேன், எக்ஸ்-கதிர்கள் ஒரு போது மேற்கொள்ளப்பட்டது அரசாங்கத்தின் பணம் செலுத்தாத வார்டில் உள்நோயாளி மருத்துவமனை (வழங்கப்படும் பில்களுக்கு உட்பட்டது) ரூ.29,000/-
6.2.4 வெளிநோயாளிச் செலவுகள் - மருந்துகள், பரிசோதனைகள், ஸ்கேன் மற்றும் எக்ஸ்ரேக்களுக்கான OPD பில்களுக்கு ஏற்படும் செலவுகள் அதிகபட்சம் ரூ.50,000/- வரை மட்டுமே. (இந்தச் செலவுகள் இலங்கைக்கு வந்த நாளிலிருந்து 07 நாட்களுக்குள் (30) செலுத்தப்பட வேண்டும் மற்றும் செலவுகள் செய்யப்பட்ட நாளிலிருந்து 03 மாதங்களுக்கு முன்னர் பில்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்)
07 வெளிநாட்டில் பணிபுரியும் போது ஸ்பான்சர் அல்லது அவரது குடும்ப உறுப்பினர் பாலியல் துன்புறுத்தலின் விளைவாக கர்ப்பம் காரணமாக திருப்பி அனுப்புதல். ஒப்பந்த காலம் (ஸ்பான்சரிடம் இருந்து ஓடி விடுதல் விலக்கப்பட்டது)
7.1 புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளி திரும்பி வருவதற்கான டிக்கெட்டுக்கான செலவு. (அட்டவணை 3 விமான டிக்கெட் கட்டண ரசீது மட்டுமே பொருந்தும்) எகானமி வகுப்பு திரும்பும் விமான டிக்கெட்டின் விலையும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது வழங்கப்பட்ட அட்டவணையின்படி வரி. இருப்பினும்இ ஆலோசகர் மருத்துவர் ஸ்ட்ரெச்சர் அல்லது வணிக வகுப்பு டிக்கெட்டைப் பரிந்துரைத்தால்இ அதைக் காப்பிட வேண்டும்.
7.2 இலங்கை திரும்பிய பிறகு ஏற்படும் மருத்துவ செலவுகள் (மருத்துவக் காப்பீட்டின் கீழ் மொத்த வரம்பு ரூ.50,000/- வரை மட்டுமே ஒப்பந்த காலத்திற்கான புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளிக்கு) (வழக்கமான கிளினிக்குகள், சோதனைகள், சட்டவிரோத கருக்கலைப்புகள் விலக்கப்பட்டுள்ளன) 7.2.1 இலங்கைக்குத் திரும்பிய பின்னர் ஏற்படும் தனியார் வைத்தியசாலைக்கான மருத்துவச் செலவுகள் ரூ.50,000/- இலங்கைக்கு வந்த நாளிலிருந்து 06 மாதங்களுக்குள் ஆவணங்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும் (இந்தச் செலவுகள் வந்த நாளிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்)
7.2.2 அரசு மருத்துவமனை கொடுப்பனவு ஒரு நாளைக்கு ரூ.700/-. (அதிகபட்சம் 30 நாட்கள் மட்டுமே)
7.2.3 வாங்கிய மருந்துகளுக்கு ஏற்படும் செலவுகள் ரூ சோதனைகள்இ ஸ்கேன்இ எக்ஸ்-கதிர்கள் ஒரு போது மேற்கொள்ளப்பட்டது அரசாங்கத்தின் பணம் செலுத்தாத வார்டில் உள்நோயாளி மருத்துவமனை (வழங்கப்படும் பில்களுக்கு உட்பட்டது) ரூ.29,000/-
7.2.4 வெளிநோயாளிச் செலவுகள் - மருந்துகள்இ பரிசோதனைகள், ஸ்கேன் மற்றும் எக்ஸ்ரேக்களுக்கான OPD பில்களுக்கு ஏற்படும் செலவுகள் அதிகபட்சம் ரூ.50,000/- வரை மட்டுமே. (இந்தச் செலவுகள் இலங்கைக்கு வந்த நாளிலிருந்து 07 (30) நாட்களுக்குள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் மற்றும் செலவுகள் செய்யப்பட்ட நாளிலிருந்து 03 மாதங்களுக்கு முன்னர் பில்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்)
08 சார்ந்திருப்பவர்களுக்கான நன்மைகள்
8.1 சார்ந்திருப்பவர்களுக்கு மருத்துவமனையில் சேர்க்கும் பண மானியம் (சட்டப்பூர்வ மனைவி மற்றும் 25 வயதுக்குட்பட்ட திருமணமாகாத ரூ வேலையில்லாத குழந்தைகள்) (ஒரு குடும்பத்திற்கு ஒரு வருடத்திற்கு அதிகபட்சம் 02 நிகழ்வுகள்ஃநபர்கள் மட்டுமே) (புலம்பெயர்ந்த ஊழியர் திருமணமாகாதவராக இருந்தால்இ சார்ந்திருப்பவர்கள் காப்பீடு செய்யப்பட மாட்டார்கள்) (இந்தப் பலன்களைப் பெற மூன்று நாட்களுக்கு மேல் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட வேண்டும்) இணைக்கப்பட்ட விலக்குகளின் பட்டியலுக்கு உட்பட்டது ஒரு நாளைக்கு ரூ.1,000/- (அதிகபட்சம் 14 நாட்கள் மட்டுமே)
8.2 சார்புள்ளவர்களுக்கு விபத்து மரண பாதுகாப்பு (சட்டப்பூர்வ மனைவி மற்றும் 25 வயதுக்குட்பட்ட திருமணமாகாத ரூ வேலையில்லாத குழந்தைகள்) (ஒரு குடும்பத்திற்கு ஆண்டுக்கு அதிகபட்சம் 02 நிகழ்வுகள்/நபர்கள் மட்டுமே) (புலம்பெயர்ந்த ஊழியர் திருமணமாகாதவராக இருந்தால்இ சார்ந்திருப்பவர்கள் காப்பீடு செய்யப்பட மாட்டார்கள்) ஒரு நபருக்கு ரூ.10,000/-.
குறிப்புகள்
1. தற்கொலை வழக்குகள் முழு மரண இழப்பீடு கோருவதற்கு உரிமை உண்டு.
2. வயது வரம்பு 18 - 65 வயதுக்கு உரிமை உண்டு.
3.வெளிநாட்டில் பணியமர்த்தப்படுவதற்குள் வழங்கப்பட்ட ஒப்பந்தக் காலம் முடிவடைந்த பின்னர் மேலும் 03 மாதங்களுக்கு பயனாளிகளுக்கு உரிமை கோருவதற்கு உரிமையுண்டு.
4. இலங்கைக்கு வந்த அல்லது இறந்த நாளிலிருந்து 06 மாதங்களுக்குள் அறிவிக்கப்பட வேண்டிய உரிமைகோரல் மற்றும் ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.

பணியகத்தில்

பணியகத்தில் பதிவூ செய்து புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களின் குழந்தைகளுக்கான வருடாந்த புலமைப் பரிசில் உதவித்தொகை பின்வருமாறு வழங்கப்படும்.

வகை தொகை
தரம் 05 உதவித் தொகைக்கு தகுதி பெற்றவர்கள் ரூ. 20,000.00
க.பொ.த (உ.த) உதவித் தொகைக்கு தகுதி பெற்றவர்கள் ரூ. 25,000.00
பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் மாநில தொழில்நுட்பக் கல்லூரியில் உயர் படிப்புக்கு தகுதி பெற்றவர்கள் ரூ. 35,000.00
ஒவ்வொரு நிலைகளுக்கான தேர்வு அளவுகோல்கள் பின்வருமாறு:

பொதுவான தேர்வு அளவுகோல்கள்-அவர்களின் பெற்றோர் விண்ணப்பித்த தேதியிலிருந்து 3 ஆண்டுகளுக்குள் பணியகத்தில் பதிவு செய்திருக்க வேண்டும்.

The eligible applicant should forward an application which is published on days in the news papers and the SLBFE web site.

5th standard scholarship-The eligible applicant should have got minimum pass marks declared by the S.L. Examination Department for each district.

G.C.E.(O/L) - தகுதியான விண்ணப்பதாரர் இலங்கையில் G.C.E.(O/L) பரீட்சையில் மொழி, ஆங்கிலம் மற்றும் கணிதம் ஆகிய 3 வரவுகளுடன் சித்தியடைந்திருக்க வேண்டும்.

G.C.E.(A/L) - தகுதியான விண்ணப்பதாரர் இலங்கையில் G.C.E.(A/L) பரீட்சையில் சித்தியடைந்திருக்க வேண்டும் மற்றும் முதலாம் வருடத்தில் தேசிய பல்கலைக்கழகம் ஒன்றில் கல்வி கற்க வேண்டும்.

 

மேலதிக தகவல்களுக்கு 011 236 5471 என்ற இலக்கத்துடன் தொடர்பு கொள்ளவும்

புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கான கடன் வசதிகள்

Loan schemes initiated for Migrant workers registered with the SLBFE

இலங்கை வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்புப் பணியகம், உள்ளூர் ஏஜென்சி மூலமாகவோ அல்லது சுயப் பதிவு மூலமாகவோ வேலைக்காக வெளிநாடு செல்லும் அதிகபட்சம் ரூ.500,000.00 முன் புறப்பாடு கடன் தொகையைப் பெறுவதற்கு பின்வரும் அரச வங்கிகளுக்கு சிபாரிசு கடிதங்களை வழங்கும்.

வங்கி கடன் வகை கடன் தொகை ரூ. தீர்வு காலம் வட்டி விகிதம் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளி செலுத்தும் கட்டணம்
மக்கள் வங்கி புறப்படும் முன் கடன் ரூ. 500,000.00 விட குறைவாக 3 ஆண்டுகள் 17% மொத்த வட்டி
ரூ. 500,000.00 விட அதிகம்3 ஆண்டுகள் 18% மொத்த வட்டி
Bank of Ceylon புறப்படும் முன் கடன் ரூ. 500,000.00 20 மாதங்கள் 20% மொத்த வட்டி

நீங்கள் பின்வரும் ஆவணங்களை நலப் பிரிவில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் மற்றும் அவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட வங்கிக்கு வழங்குவதற்கான பரிந்துரை கடிதத்தை வழங்க வேண்டும்.

Therefore, you can submit these documents to the Sri Lanka Bureau of Foreign Employment, Welfare Division  or nearest Branch Office.

நீங்கள் உள்ளூர் ஏஜென்சி மூலம் வேலைக்காக வெளிநாடு செல்கிறீர்கள் என்றால்,

 • கடனின் சுருக்கத்துடன் உள்ளூர் நிறுவனத்தால் வழங்கப்பட்ட கடிதம்.
 • அங்கீகரிக்கப்பட்ட வேலை ஆணையின் நகல்
 • வங்கி ரசீது நகல் (கட்டண பதிவு கட்டணம்)
 • பாஸ்போர்ட்டின் நகல்
 • வேலை ஒப்பந்தம்
 • செல்லுபடியாகும் விசா
 • பயிற்சி சான்றிதழ்
 • கிராம நிர்வாக அலுவலர் சான்றிதழ்

 

நீங்கள் சுயமாக வேலைக்காக வெளிநாடு செல்கிறீர்கள் என்றால்,

 • கடனின் சுருக்கத்துடன் கோரப்பட்ட கடிதம்.
 • வங்கி ரசீது நகல் (கட்டண பதிவு கட்டணம்)
 • பாஸ்போர்ட்டின் நகல்
 • வேலை ஒப்பந்தம்
 • பயிற்சி சான்றிதழ்
 • கிராம நிர்வாக அலுவலர் சான்றிதழ்

 

கொரிய வேலை தேடுபவர்களுக்கு இந்த ரூ.500,000.00 கடன் வரம்பு பொருந்தாது.

பிற நலன்கள்

பாடசாலை உபகரணங்களை விநியோகித்தல்

நிதி சிக்கல்களை எதிர்கொண்ட கல்விஇ விளையாட்டு மற்றும் பிற நடவடிக்கைகளில் சிறப்புத் திறன்களைக் காட்டும் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களின் குழந்தைகளுக்கு பாடசாலை உபகரணங்களை பணியகம் விநியோகிக்கின்றது.

தேவையூடைய புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு நலன்புரி உதவி

காப்பீட்டுத் திட்டத்தில் உரிமைகோரலுக்கு உட்படாத நோய், இறப்பு, ஊனம் போன்றவற்றிற்கு பணியகம் மனிதாபிமான அடிப்படையில் இழப்பீடு வழங்கப்படுகிறது.

அத்தகைய தேவை ஏற்படும் போது புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளி அல்லது அவரது குடும்ப உறுப்பினரால் கோரிக்கை விளக்கத்துடன் பின்வரும் ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

a) மருத்துவ அறிக்கை

b) வருவாய் அறிக்கை

யூபுயூ பரிந்துரையூடன் கிராம அலுவலகர் சான்றிதழ்

மேலதிக தகவல்களுக்கு 011 236 5471 என்ற இலக்கத்துடன் தொடர்பு கொள்ளவும்

 

TA