சமீபத்திய பிரகவுருத்தி

சமீபத்திய பிரகவுருத்தி

image-news
07/16/2024
SLBFE Kilinochchi District Center Opens with Extensive Services for Migrant Workers
image-news
07/02/2024
“Jayagamu Sri Lanka” – Batticaloa
image-news
06/25/2024
The Sri Lanka Bureau of Foreign Employment (SLFBE) opens a Branch Office in Monaragala
image-news
06/06/2024
Schools in Badulla Receive Smart Boards from Foreign Employment Bureau
image-news
06/05/2024
Badulla District Media Forum Established
image-news
02/06/2024
அநுராதபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள பாடசாலைகளுக்கு இலங்கை வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகத்தில் இருந்து Smart பலகை
image-news
01/08/2024
இலங்கை வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகம் (SLFBE) நுவரெலியாவில் கிளை அலுவலகம் ஒன்றைத் திறந்து வைத்துள்ளது.
image-news
01/01/2024
2024 என்பது நிர்வாகத் தொழிலாளர் தொழில்முனைவோர் ஆண்டாகும்.
image-news
11/24/2023
உலர் ரேஷன் வவுச்சர்கள் வழங்கும் நிகழ்ச்சியின் தொடக்க விழா
TA