திறன் மேம்பாட்டுக்கான ஆதரவு

வளர்ந்து வரும் சந்தைக்கான புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களின் திறனை அதிகரிக்க ஆர்வமுள்ள தரப்பினருக்கு பயிற்சி மற்றும் திறன் மேம்பாட்டு திட்டங்களை நடத்துவதற்கான கட்டமைப்பை பணியகம் நிறுவியுள்ளது. மேலும்இ வருங்கால புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு திறமையான குழுவை உருவாக்குவதற்கான ஒத்துழைப்பு வாய்ப்புகளை ஆராய்வது மற்றும் உலகளாவிய சந்தையில் இலங்கையின் திறமையான பணியாளர்களை ஆட்சேர்ப்பு செய்வதில் கூட்டாக பங்களித்து ஆதரவளிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

 

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் (MOU) கையெழுத்தானது:

இலங்கை தொழில் பயிற்சி அதிகாரசபை (VAT)

 

இந்த முன்முயற்சியின் கீழ்இ பராமரிப்பு மற்றும் ஹோட்டல் துறை வேலைவாய்ப்புகளை இலக்காகக் கொண்டு தனிப் பயனாக்கப்பட்ட தொழிற்பயிற்சி வகுப்புகள் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளன. வெளிநாட்டு வேலைகளுக்கு அடிப்படை ஆங்கில அறிவு அவசியம் என்பதால் பயிற்சி அளிக்கவும்.

 

பணியகம் வழங்கும் வெளிநாட்டு ஆட்சேர்ப்பு தொடர்பாக பின்வரும் பகுதிகளின் கீழ் வருங்கால புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்கு பயிற்சி நிகழ்ச்சிகளை நடத்துதல்:

 

  • தொழில்நுட்ப பயிற்சி சான்றிதழ்
  • தொடர்புடைய மொழி பயிற்சி
  • மென்மையான திறன்கள் மற்றும் வாழ்க்கை திறன்கள்
  • பயிற்சியாளர் பயிற்சி (TOT)
TA